Realtones

Dou Bi Dou Bi Dou
as made famous by Lapin Calin